شرکت فرآور شریف سبز بهسازی شیمیایی آبهای در گردش و فرایندهای شیمیایی

+
پروژه تحویل شده
+
سال تجربه عملی
مشتری با همکاری بیش از ۱۰ سال
+
نفر ساعت کار تخصصی

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران

دفتر اهواز

اهواز

محل دفتر و کارخانه شرکت فرآور شریف سبز در نقشه